Messi khó khăn trong việc ... uống nước vì thời tiết quá nóng
Messi ''xâu kim'' phóng viên từ khoảng cách không tưởng