Đức: Hàng ngàn người biểu tình ủng hộ châu Âu
Phó Tổng thống Mỹ: 10 điều thú vị