Phát hiện hàng ngàn hiện vật gốm Champa có niên đại 700 năm