Khi trụ sở phường trở thành nơi chứa... loa kẹo kéo