Bộ đội, công an giúp dân Hà Tĩnh khắc phục hậu quả sau trận lốc xoáy kinh hoàng