Thủ tướng Anh thăm nạn nhân vụ hỏa hoạn London
“London không sợ những kẻ tấn công“
Anh: Xe tải tông vào người đi bộ trên cầu London