Đèn lồng Trung thu độc đáo của dân xứ dừa
Làng lồng đèn trung thu bóng kiếng cuối cùng ở Sài Gòn