Trung úy CSGT trả hơn 22 triệu đồng cho người đánh rơi