Lớp học giữa rừng tre
Những đôi mắt thơ ngây trong căn lều học giữa đại ngàn
Lớp học 'i tờ' trong trại giam
Lớp học đặc biệt của trẻ em nhập cư ở TP.HCM
Chàng trai Đức và lớp học tiếng Anh miễn phí