Kịch bản nào cho trận đấu Olympic Việt Nam - Olympic Nhật Bản