Vụ đổi 100 USD: Luật sư nói gì về việc xử phạt tiệm vàng?