Lương Hoàng Nam tiết lộ công việc phiên dịch ở U.20 Việt Nam