/// Thái Trọng
Hất dầu nhớt vào điểm bán thịt heo khiến nhiều người phẫn nộ