Tết này cầu thủ Văn Thanh làm gì?
Xuân Trường lưu loát trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh