Khánh An - The Voice Kids xúc động hát lại ca khúc tặng mẹ ung thư