Lý Hoàng Nam có xe sang, tâm sự cùng ba và kể chuyện bạn gái