Lý Hoàng Nam dễ dàng vào bán kết đơn nam quần vợt SEA Games 2019