Cách phòng chống mã độc WannaCry đang khiến nhiều người đau đầu