Cái kết của “tú bà” thuê khách sạn để chứa mại dâm
Tạm giữ "tú ông" điều hành đường dây mại dâm
Vợ chồng chung nghề môi giới bán dâm
Giải cứu hàng chục phụ nữ miền Tây bị bán sang Trung Quốc