Cận cảnh mai vàng 20-49 cánh, được người dân Cần Thơ vô cùng yêu thích