Trở lại Toa Roa, tạm biệt những đôi chân trần trong giá rét