Alibaba nói Mỹ đối xử với Huwei 'không công bằng’
Canada nói Trung Quốc bắt thêm một công dân
Tổng thống Trump không biết trước vụ bắt giữ lãnh đạo Huawei
Mỹ muốn truy tố CFO Huawei về tội gian lận