Đội tuyển nữ Việt Nam bị đón trễ, phải đổi phương án tập