Trời nắng nóng, làm gì để bảo vệ sức khỏe?
 Thiếu điện, nước, bệnh nhân kêu cứu