Pháo đài bay B-52 'nhắc nhở' Iran trên Vịnh Ba Tư
Vệ binh Cách mạng Iran từ chối đàm phán với Mỹ