Không khí trên máy bay liệu có an toàn không?
Người đi tàu hoả, xe khách, máy bay phải khai báo y tế bắt buộc
Ai có nguy cơ lây cao nhất từ cô gái nhiễm Covid-19 trên máy bay?