Đang phát cỏ, người đàn ông bị cắt đứt lìa bàn chân
Cán bộ xã bị lưỡi máy cắt cỏ chém đứt lìa cánh tay