Kang Tae Oh nhảy theo nhạc của Sơn Tùng MTP
Kang Tae Oh làm đại sứ cho kênh truyền hình tại Việt Nam
Mẹ bỉm sữa vượt gần 2000km gặp Kang Tae Oh