Nỗi đau…lá ngón
Lên phố núi ăn gỏi lá rừng
Đại tang nơi xóm núi thanh bình sau trận lở đất kinh hoàng
Cảnh sát cơ động giúp dân vùng bão
Khiếp đảm cảnh dân miền núi cưỡi bè mảng qua sông mùa lũ