Phim Bước nhảy hoàn vũ cắt bỏ toàn bộ cảnh có Minh Béo
Yến Trang kể chuyện lần đầu đóng “cảnh nóng“