Phạm Quỳnh Anh, Dương Khắc Linh chiều lòng học trò hát múa ‘Người dưng ngược lối’
Dương Khắc Linh sợ Vòng giấu mặt vì điều này
Con gái Phạm Quỳnh Anh ‘cày view’ cho Ngô Minh Hằng mỗi ngày