Bị đánh rách mặt, HCB ASIAD vẫn tươi cười an ủi mẹ