MC Phan Anh bác chuyện Phạm Hương, Minh Tú thi Hoa hậu Siêu quốc gia