'Chị đại' của The Face Thái Lan nói gì khi chờ đợi 2 tiếng?