Bi Nguyễn xuất sắc đánh bại võ sĩ Ấn Độ
Ở Ý có môn thể thao vừa đá bóng vừa đánh nhau