Modric túm áo Messi, cộng đồng mạng bàn luận sôi nổi