Ký sự World Cup | Kỳ 10 | Đến Nga thưởng thức cá hồi trắng Baikal
Ký sự World Cup | Kỳ 9 | Hồ Baikal lướt ngoài cửa sổ
Ký sự World Cup | Kỳ 8 | Nhập cảnh vào nước chủ nhà World Cup 2018
Ký sự World Cup | Kỳ 7 | Ulaanbaatar – thủ đô Mông Cổ lạnh giá
Ký sự World Cup | Kỳ 5 | Lênh đênh xe khách xuyên sa mạc Gobi
Ký sự World Cup | Kỳ 4 | Trạm Bắc Kinh trong hành trình TP.HCM - Moscow
Ký sự World Cup | Kỳ 2 | Tiện lợi tuyến tàu Gia Lâm – Nam Ninh