Vô địch Motor GP ăn mừng đến trật khớp vai
Vụ chơi xấu khó tin ở tốc độ 200km/h