Dương Triệu Vũ: “Tôi từng rất ghét Đàm Vĩnh Hưng”
 Phản ứng của Lam Trường khi Đàm Vĩnh Hưng muốn góp mặt vào “Lam Trường 9pm live” mùa 2