Biển Đà Nẵng ngập rác, hoạt động du lịch tê liệt sau mưa lớn
Cận cảnh đường dẫn lên cầu R Lây bị sạt lở mất phần móng