Trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa lại tắc vì tiền lẻ
Dân địa phương chen nhau làm thẻ miễn phí qua trạm Bến Thủy
Dân lại 'vây' trạm thu phí Bến Thủy bằng tiền lẻ và tốc độ chậm