Bi Nguyễn xuất sắc đánh bại võ sĩ Ấn Độ
Nguyễn Trần Duy Nhất và cái Tết đầu tiên cùng gia đình nhỏ
Võ sĩ knock-out cả đối thủ lẫn trọng tài