Denis Đặng thừa nhận rung động trước Nguyễn Trần Trung Quân
Thái Trinh nói về 'người cũ' trong MV 'Ai sẽ thay em yêu lại anh'