Mỹ Linh áp dụng công nghệ 4.0 vào đĩa nhạc “Chat với Mozart 2”
Phần thi ứng xử gây tranh cãi của Hoa Hậu Việt Nam 2016