Bất chấp Mỹ cấm vận, Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường tấn công Syria