Nhà Trắng bác lo ngại kinh tế Mỹ có chiều hướng suy thoái