Ông Trump trách Trung Quốc ‘phá vỡ thỏa thuận’ thương mại