Gợi chuyện 'ngoại giao bóng bàn', ông Tập kêu gọi ông Trump hợp tác