Bệnh nhân Covid-19 đầu tiên tại Mỹ hồi phục nhờ thuốc gì?
Thoát ải luận tội, Tổng thống Trump sa thải hai quan chức làm chứng chống lại mình