Na Uy phát hiện thiết bị “giống bom“
Phong hàm thiếu tướng cho chim cánh cụt